नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

आ.ब. २०८१-८२ को आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास कार्यक्रम सम्बन्धी संघीय सशर्त कार्यक्रम All Updates

प्रकाशित मिति: सोमबार, 22 माघ 2080 अन्तिम पटक सम्पादित मिति: सोमबार, 22 माघ 2080


Contact US


Ministry of Agricultural Livestock Development

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र
किर्तीपुर, काठमाडौँ
फोन : 015907012,015907015, 015907016
इमेल :npvsckhumaltar@gmail.com

© National Center for Potato, Vegetable and Spice Crops Development