नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

आर्थिक वर्ष २०७९.८० मा सरकारी वागवानी फार्महरुमा उत्पादित तरकारी बीउको विवरण All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, 08 भाद्र 2080 अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, 08 भाद्र 2080

तरकारी बीउ विवरण 


डाउनलोड

Contact US


Ministry of Agricultural Livestock Development

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र
किर्तीपुर, काठमाडौँ
फोन : 015907012,015907015, 015907016
इमेल :npvsckhumaltar@gmail.com

© National Center for Potato, Vegetable and Spice Crops Development