नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

आलु बाली विकास केन्द्र , सिन्धुपाल्चोकद्वारा उत्पादित टि .पि.एस, पि.वि.एस., इन्भिट्रो विरुवा तथा बेसिक बीउआलुको माग संकलनबारे All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, 08 भाद्र 2080 अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, 08 भाद्र 2080
1692945242बिउआलु माग सम्वन्धी सूचना .jpg

Potato seed demand 


Contact US


Ministry of Agricultural Livestock Development

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र
किर्तीपुर, काठमाडौँ
फोन : 015907012,015907015, 015907016
इमेल :npvsckhumaltar@gmail.com

© National Center for Potato, Vegetable and Spice Crops Development