नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

शशर्त तर्फ आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ All Updates

प्रकाशित मिति: मंगलबार, 23 भाद्र 2077 अन्तिम पटक सम्पादित मिति: मंगलबार, 23 भाद्र 2077

शशर्त तर्फ आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ 


डाउनलोड

Contact US


Ministry of Agricultural Livestock Development

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र
किर्तीपुर, काठमाडौँ
फोन : 015907012,015907015, 015907016
इमेल :npvsckhumaltar@gmail.com

© National Center for Potato, Vegetable and Spice Crops Development