नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि बिभाग

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

शशर्त तर्फ आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ All Updates

प्रकाशित मिति: मंगलबार, २३ भाद्र २०७७ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: मंगलबार, २३ भाद्र २०७७

शशर्त तर्फ आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ 


डाउनलोड

महत्वपूर्ण लिंक्सहरु


Contact US


Ministry of Agricultural Livestock Development

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र
किर्तीपुर, काठमाडौँ
फोन : ०१-५५२३७०१,०१-५५४०९९३
फ्याक्स : ९७७-१-०१५५४०९९३
इमेल : info@ncpvs.gov.np
vdd.gov.np@gmail.com

© National Center for Potato, Vegetable and Spice Crops Development
Audio Notice Board No : 1618-5523701
Toll Free Number : 1660-01-55551