नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

होम गार्डेन प्रगति प्रतिबेदन तेस्रो तथा वार्षिक २०७३/७४ All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, 23 भाद्र 2074 अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, 23 भाद्र 2074

Contact US


Ministry of Agricultural Livestock Development

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र
किर्तीपुर, काठमाडौँ
फोन : 015907012,015907015, 015907016
इमेल :npvsckhumaltar@gmail.com

© National Center for Potato, Vegetable and Spice Crops Development